Emerytowani pracownicy

Nr konta ZFŚS

Nr konta do wpłat zaliczki na wycieczkę ZFŚS we wrześniu 2023r.
81 1010 1078 0027 7218 9110 0000
Do skuteczności wpisania na listę uczestników wycieczki wymagane jest jednoczesne przedłożenie dowodu uiszczenie I raty zaliczki i wypełniony wniosek.

Przypomnienie – ZFŚS

Przypominam, że zgodnie z regulaminem ZFŚS od 10.X do 10.XI składamy wnioski na święta, paczki dla dzieci, dofinansowanie wczasów dla dzieci. Wnioski można pobrać  w kadrach lub sekretariacie. Przypominam o właściwym wypisaniu wniosków i podpisach we wszystkich wskazanych miejscach.

Wycieczka wrzesień 2023 r.

Uprzejmie informuję, iż po perturbacjach z dostępnością ofert dotyczących wyjazdu integracyjnego została ostatecznie wybrana oferta biura podróży TUI. 

Wylot i powrót – lotnisko Bydgoszcz.
Termin – 29 września do 6 października 2023. 
Hotel – Oceanis ****, na wyspie Rodos miejscowość IXIA.
Opcja All Inclusive.

Cena zakładana (cena wg stanu na dzień 2.11.2022) – 6 810,00 zł. (za dwie osoby). 
Pokój 1 osobowy wg odrębnej kalkulacji (cena będzie wyższa). 

W cenie jest ubezpieczenie gwarancji niezmienności ceny oraz transfer z lotniska do hotelu i z powrotem. Cena w ogólnodostępnej ofercie jest inna albowiem nie obejmuje ubezpieczenia oraz transferu. 
link do oferty w tym hotelu:
https://www.tui.pl/wypoczynek/grecja/rodos/oceanis-rho12020/OfferCodeWS/BZGRHO20230929060020230929202310061110L07RHO12020DZX2AA02ROADZX2A02


Zapisy zostaną uruchomione od 10 listopada 2022 r. i potrwają maksymalnie do 16 listopada 2022 r .(jeśli zapisze się 38 osób, zapisy zakończą się natychmiast). 
Obowiązuje limit miejsc udziału w imprezie  – do 38 osób – uprawnionych do świadczeń ZFŚŚ. Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń. 

Zapis będzie skuteczny pod warunkiem wpisu na listę i akceptacji warunków rezerwacji (dostępne w Administracji OOW od godz. 11.00 – 10.11.22) i wpłaty zadatku (I raty zaliczki) - kwoty 2 000,00 zł na konto bankowe Ośrodka. 
Wpłaty pozostałych rat – II rata 1205,00 zł w terminie do 31 stycznia 2023 r., III rata, tj. pozostała kwota do 30 czerwca 2023 r. 
Mam nadzieję, iż impreza otrzyma dofinansowanie ze środków ZFŚŚ. O dofinansowaniu, w tym o jego wysokości zadecyduje w roku 2023 Komisja ds. ZFŚŚ, o ile wydatki te znajdą się w preliminarzu wydatków ZFŚŚ na rok 2023. 
Jeśli impreza przez Komisję ZFŚŚ nie zostanie objęta dofinansowaniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów ze środków własnych.
Proszę o rozważne podejmowanie decyzji o udziale gdyż wpłacone środki z I raty nie będą zwracane (koszt rezerwacji), chyba, ze uczestnik zawrze w TUI odrębną umowę ubezpieczenia dot. możliwości rezygnacji. O woli zawarcia takiego ubezpieczenia należy poinformować już w momencie zapisu.  

Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli

 Nowy wniosek składa się od 01 października do 30 listopada każdego roku. 

ZFŚS