Emerytowani pracownicy

WYJAZD INTEGRACYJNY DO TURCJI

W dniach 24-31 sierpnia 2022 r. planuje się dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych organizację wyjazdu integracyjnego do Turcji do hotelu Haydarpasha w Konakli. Pośrednikiem byłoby biuro podróży TUI Poland sp.z o.o.
Całkowity koszt wycieczki wynosi wg cen na dzisiaj ok 6150 zł dla 2 osób.
Informacje na temat hotelu i cen dostępne są pod linkiem:
https://www.tui.pl/wypoczynek/turcja/riwiera-turecka/haydarpasha-palace-ayt57021/OfferCodeWS/BZGAYT20220820182020220820202208271525L07AYT57021DZZ1AA02ROADZZ1A02?pm_source=SG&pm_name=RVO

Organizacja wyjazdu w tak odległym terminie spowodowana jest tym, że obecna cena wycieczki może być mocno korzystna w stosunku do tej, która byłaby oferowana za kilka miesięcy.
Proszę podjąć rozważną decyzję, albowiem ilość dostępnych miejsc, ze względu na możliwości dopłaty środków z ZFŚŚ ustalono na 28 (chodzi o miejsca dotowane z ZFŚS). Wysokość dopłaty zgodnie z Regulaminem może osiągnąć pułap do 50%, jednak ostateczna decyzja w tej kwestii może być podjęta dopiero po przyjęciu preliminarza wydatków ZFŚS.
Termin na zgłaszanie woli wyjazdu to piątek, 15 października 2021 r.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Zakładu wyłącznie wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto bankowe ZP kwoty 500,00 zł za 1 osobę – uczestnika (1000,00 zł za 2 uczestników). Maksymalnie można zgłosić swoją osobę i 1 osobę towarzyszącą (w przypadku korzystania z dofinansowania ZFŚS).
Po odnotowaniu wpłaty będą zawierane umowy na pośrednictwo określające wzajemne prawa i obowiązki, w tym terminy płatności kolejnych rat. II rata nie będzie płatna wcześniej niż 30 kwietnia 2022 r. Po zawarciu wspomnianej umowy wpłacone kwoty nie będą już zwracane, albowiem środki zostaną przekazane do TUI Poland sp. z.o.o.

Nr konta do wpłat:
81 1010 1078 0027 7218 9110 0000

DODATKOWA INFORMACJA

1. W nawiązaniu do informacji z dnia 7 października 2021 r. dotyczącej organizacji wycieczki do Turcji uprzejmie wyjaśniam, iż w sytuacji większej ilości chętnych niż 28 osób, o kolejności zapisów decydować będzie kolejność kompletnych zgłoszeń (zapis osób uprawnionych w sekretariacie wraz z dowodem wpłaty na konto ZFŚS).
Zapisy już trwają.
2. Planowanym miejscem wylotu jest Bydgoszcz lecz w przypadku zmiany miejsca wylotu przez biuro podróży TUI uczestnikowi nie przysługują wobec Zakładu Poprawczego jakiekolwiek roszczenia.

Zakończenie zapisów

Uprzejmie informuję, iż zapisy, które trwały od 8 października 2021 r. na wycieczkę do Turcji w dniach 24-31 sierpnia 2022 r. zakończyły się dzisiaj o godz. 9.45. albowiem został wypełniony limit osób przewidzianych do udziału w imprezie (dokonano zgłoszenia wraz z odpowiednią wpłatą pieniędzy na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)

ZFŚS