COVID-19

ODWIEDZINY

Odwiedziny w reżimie sanitarnym od dnia 30.05.2020.

DLA KONTRAHENTÓW

Od 12.03.2021 r. osobom  trzecim, kontrahentom, przed wejściem do Zakładu będzie mierzona temperatura (powyżej 37 oC osoby te, nie mogą wejść na teren placówki). Przez cały czas pobytu na terenie placówki w/w osoby winny nosić maseczki zasłaniające usta i nos, jak również przed wejściem obowiązkowo dezynfekować ręce.