Dzień wolny od pracy

Ustala się dzień 31 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji
i obsługi Zakładu Poprawczego w Szubinie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.